white dot

Om Blue Energy

Baggrund

Elselskaberne i Danmark forsyner os danskere med strøm. Men selvom det er et produkt, vi alle køber, er det for de fleste et svært forståeligt produkt. Det bliver kommunikeret alt for teknisk og kompliceret, med regninger der er svære at gennemskue. Dette vil vi gerne lave om på, ved bl.a. at skabe enkle og forståelige forklaringer og gennemskuelige regninger til vores kunder.

Den strøm, der kommer ud af din stikkontakt, ved ikke, om den er grøn eller sort. Effekten er altid den samme, når du tænder på kontakten. Men der er forskel på, hvilke producenter du støtter med din elregning.
Ideen bag Blue Energy udspringer af en overbevisning om, at vi mennesker ikke er ligeglade med, hvordan vores strøm er produceret! Kul, olie og gas producerer store mængder CO2 og anden luftforurening, som 95% af verdens klimaeksperter nu er enige om, er den direkte årsag til de klimaforandringer, vi ser nu, og som kun vil blive værre med tiden, hvis vi ikke gør noget ved det.

Derfor vil vi sælge strøm der udelukkende støtter de vedvarende strømproducenter, og de nyeste sol- og vindanlæg.

Mission

Blue Energys mission er at gøre det muligt for danskerne at købe og investere i deres egen grønne strøm. Vi vil bringe den grønne produktion ned i øjenhøjde for de kunder, der ønsker at være med til reelt at gøre en forskel. Det skal give den enkelte en økonomisk fordel og samtidigt sætte gang i omstillingen af vores energisystem.

Vision

Blue Energys vision er en grøn omstilling af energisystemet i Danmark.