Prisoversigt

Her betaler du vores indkøbspris per kWh – altså den pris, som vi køber strømmen til på den nordiske elbørs, NordPool. Prisen varierer fra dag til dag. Du betaler kun for det antal kWh, som du bruger. Vi sælger strømmen videre til dig uden fortjeneste. Du betaler en fast, lav månedlig handelsomkostning på 45 kr. pr. md. for Blue Energy Flex og 9 kr.  pr. md. for Lille Flex.

Udover elprisen og handelsomkostningen kommer afgifter til staten, samt transport af strømmen og moms.

Februar 2017: DK1: 0,244320 kr. DK2: 0,267170 kr. ex. moms

Netpriser, afgifter og gebyrer 

Blue Energy A/S overtager med baggrund i de nye regler på el-markedet den 1. april 2016 opkrævningen af de nettariffer, abonnementer og afgifter samt gebyrer, der i dag bliver opkrævet af dit el-netselskab.

Netpriser og afgifter

Blue Energy A/S fakturerer som udgangspunkt den pris for nettariffer, abonnementer og afgifter, som opkræves af dit el-netselskab, direkte videre til dig. Der er dog en række el-netselskaber, som har varslet prisændringer pr. 1. april 2016. Det betyder også en ændring af den pris, som du fremover opkræves af Blue Energy A/S.

Gebyrer

Da vi skal opkræve de gebyrer, som du normalt er blevet opkrævet af dit el-netselskab, er vi nødt til at tilføje et tillæg for håndtering af opkrævningen. Dette gælder eksempelvis ”rykker for manglende selvaflæsning” eller ’’afbrydelse af el-forsyningen på grund af misligholdelse”.

I prislisten nedenfor ses en oversigt over Blue Energy A/S’ priser for gebyrer pr. 1. april  2016. I de tilfælde, hvor prisen er afhængig af dit el-netselskabs pris, kan du finde el-netselskabets pris på deres hjemmeside.

Prisoversigt Blue Energy – privatkunder

Abonnementer: Inkl. moms
Månedligt abonnement, Blue Energy Flex (privatkunder) Kr. 45,00
Månedligt abonnement, Blue Fri Lejlighed (privatkunder) Kr. 159,00
Månedligt abonnement, Blue Fri Hus (privatkunder) Kr. 259,00
Månedligt abonnement, Lektiehjælp Light (privatkunder) Kr. 99,00
Månedligt abonnement, Lektiehjælp Premium (privatkunder) Kr. 199,00
Øvrige gebyrer:
Oprettelsesgebyr, Blue Energy Flex, Fri hus og Fri Lejlighed Kr. 199,00
Oprettelsesgebyr, Lektiehjælp Light og Premium Kr. 99,00
Flytteopgørelse eller ekstra opgørelse Gratis
Udskrift af regningskopi Gratis
Opsigelse af el-aftale inden bindingsperiodens ophør
Hertil tillægges strømforbrug (afhængigt af abonnement) i den gældende bindingsperiode (privat)
Kr. 500,00
Betalingsgebyrer:
Betalingsservicegebyr Gratis
Email faktura Kr. 20,00
Ekstraordinær afregning Gratis
Betalingsaftale Gratis
Opkrævelse i forbindelse med udbetaling af tilgodehavende i forbindelse med slutafregning,
når betalingen foregå via bankoverførsel eller check (minimumsgrænse på 50 kr.)
Gratis
Rykkerskrivelser:
Rykkerskrivelse (rykker 1) * Kr. 100,00
Rykkerskrivelse (rykker 2) * Kr. 100,00
Inkassoadvisering * Kr. 100,00

 

Gebyrer fra netselskab* + Håndteringstillæg

Lukning og åbning af installation
Lukkebesøg med henblik på lukning – momsfri Kr. 400,00
Fjernbetjent lukning – momsfri Kr. 300,00
Genåbning normal arbejdstid mandag-torsdag kl. 8:00-15:00 og fredag kl. 8:00-12:00 Kr. 400,00
Genåbning uden for ovenstående tider Kr. 800,00
Fjernbetjent genåbning Kr. 220,00
Fogedforretning, udkørende* Kr. 375,00
*+Faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed ved udkørende fogedforretning (efter regning)  efter regning
Betaling for diverse ydelser vedr. forbrugerafregning:
Net administration Kr. 36,56
Rykker for manglende selvaflæsningskort Kr. 70,00
Aflæsningsbesøg pga. manglende selvaflæsning Kr. 240,00
Skønnet aflæsning Kr. 65,00
Målergebyrer
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted (efter regning)  efter regning
Målerundersøgelse på stedet Kr. 1500,00
Nedtagning af måler Kr. 575,00
Genopsætning af nedtaget måler Kr. 550,00

 

  • Blue Energy A/S forbeholder sig retten til at viderefakturere gebyrer fra dit el-netselskab, selvom de ikke fremgår af gebyrlisten. Der henvises til dit netselskabs prisliste for gebyrer.

- Fortjener vi ris eller ros? -               - Afmeld opkald her