white dot

Prisoversigt

Netpriser, afgifter & gebyrer
Historiske kWh priser
Andre produkter

Netpriser, afgifter & gebyrer

Blue Energy A/S overtager med baggrund i de nye regler på el-markedet den 1. april 2016 opkrævningen af de nettariffer, abonnementer og afgifter samt gebyrer, der i dag bliver opkrævet af dit el-netselskab.

Netpriser og afgifter

Blue Energy A/S fakturerer som udgangspunkt den pris for nettariffer, abonnementer og afgifter, som opkræves af dit el-netselskab, direkte videre til dig. Der er dog en række el-netselskaber, som har varslet prisændringer pr. 1. april 2016. Det betyder også en ændring af den pris, som du fremover opkræves af Blue Energy A/S. Du kan se en oversigt over netselskabernes prislister pr. 1 april 2016 her.

Er du i tvivl om hvem dit netselskab er, har Dansk Energi udarbejdet et Danmarks kort med oversigt over alle netselskaberne. Du finder kortet her.

Afgifter

Blue Energy opkræver på vegne af staten og Energinet.dk en række afgifter, der er uafhængig af dit el-netselskab.

For mere detaljeret information om Energinet.dk’s afgifter og evt. særlige forhold for erhvervskunder henvises til Energinet.dk’s hjemmeside.

Afgifterne gør sig gældende for 2022 og opdateres årligt. PSO-tariffen opdateres hvert kvartal, når denne bliver tilgængelig.
Energinet.dk:
Øre/kWh
ekskl. moms
Øre/kWh
inkl. moms
Transmissions nettarif
5,3
6,63
Systemtarif
4,4
5,50
Balancetarif for forbrug
0,19
0,24
Staten:
Elafgift inkl. minimumsafgift (0,0040)*
89,2
111,50
Tillægsafgit
0,00
0,00
Energispareafgift
0,00
0,00
Eldistributionsbidrag
0,00
0,00
* Kunder med helårsbolig registreret med elvarme/varmepumpe kan få en reduktion af elafgiften på 100 øre inkl. moms på den del af forbruget, der er over 4.000 kWh.

Gebyrer

Da vi skal opkræve de gebyrer, som du normalt er blevet opkrævet af dit el-netselskab, er vi nødt til at tilføje et tillæg for håndtering af opkrævningen. Dette gælder eksempelvis ”rykker for manglende selvaflæsning” eller ’’afbrydelse af el-forsyningen på grund af misligholdelse”.

I prislisten nedenfor ses en oversigt over Blue Energy A/S’ priser for gebyrer pr. 1. april  2016. I de tilfælde, hvor prisen er afhængig af dit el-netselskabs pris, kan du finde el-netselskabets pris på deres hjemmeside.

Prisoversigt Blue Energy - privatkunder

Abonnementer:
Inkl. moms
Månedligt abonnement, Blue Energy Flex (privatkunder)
Kr. 45,00
Månedligt abonnement, Blue Fri Lejlighed (privatkunder)
Kr. 169,00
Månedligt abonnement, Blue Fri Hus (privatkunder)
Kr. 269,00
Månedligt abonnement, Blue Klimatosse Lejlighed (privatkunder)
Kr. 199,00
Månedligt abonnement, Blue Klimatosse Hus (privatkunder)
Kr. 299,00
Øvrige gebyrer:
Inkl. moms
Oprettelsesgebyr, Blue Energy Flex
Kr. 199,00
Flytteopgørelse eller ekstra opgørelse
Gratis
Udskrift af regningskopi
Gratis
Opsigelse af el-aftale inden bindingsperiodens ophør
Hertil tillægges strømforbrug (afhængigt af abonnement) i den gældende bindingsperiode (privat)
Kr. 500,00
Betalingsgebyrer:
Inkl. moms
Betalingsservice gebyr
kr. 6,25
Gebyr for opkrævning via E-boks
kr. 49,00
Betaling via MobilePay
Gratis
Manuel bankoverførsel
kr. 75,00
Ekstraordinær afregning
Gratis
Betalingsaftale
Kr. 99,00
Opkrævelse i forbindelse med udbetaling af tilgodehavende i forbindelse med slutafregning,
når betalingen foregå via bankoverførsel eller check (minimumsgrænse på 50 kr.)
Gratis
Rykkerskrivelser:
Inkl. moms
Rykkerskrivelse (rykker 1)
* Kr. 100,00
Rykkerskrivelse (rykker 2)
* Kr. 100,00
Inkassoadvisering
* Kr. 100,00

Gebyrer fra netselskab* + håndteringstillæg

Lukning og åbning af installation
Lukkebesøg med henblik på lukning – momsfri
Kr. 400,00
Fjernbetjent lukning – momsfri
Kr. 300,00
Genåbning normal arbejdstid mandag-torsdag kl. 8:00-15:00 og fredag kl. 8:00-12:00
Kr. 400,00
Genåbning uden for ovenstående tider
Kr. 800,00
Fjernbetjent genåbning
Kr. 220,00
Fogedforretning, udkørende*
Kr. 375,00
*+Faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed ved udkørende fogedforretning
Efter regning
Betalings for diverse ydelser vedr. forbrugerafregning:
Inkl. moms
Rykker for manglende selvaflæsningskort
Kr. 70,00
Aflæsningsbesøg pga. manglende selvaflæsning
Kr. 240,00
Skønnet aflæsning
Kr. 65,00
Målergebyrer:
Inkl. moms
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted (efter regning)
Efter regning
Målerundersøgelse på stedet
Kr. 1500,00
Nedtagning af måler
Kr. 575,00
Genopsætning af nedtaget måler
Kr. 550,00
• Blue Energy A/S forbeholder sig retten til at viderefakturere gebyrer fra dit el-netselskab, selvom de ikke fremgår af gebyrlisten. Der henvises til dit netselskabs prisliste for gebyrer.

Historiske kWh priser

Blue Energy A/S's kWh priser samt priser for transport, skatter & afgifter er baseret på historiske priser, udgivet af Forsyningstilsynet.

Blue Energy A/S's priseksempler tager udgangspunkt i et årligt forbrug på 4.000 kWh. Priserne for kWh tager udgangspunkt i gennemsnitsprisen for det seneste kvartal, rundt om i hele landet. Vores priseksempler opdateres kvartalsvis, som data hos Forsyningstilsynet bliver tilgængeligt.

Priserne kan ligeledes findes på Forsyningstilsynets hjemmeside her.

Nedenfor ser du en oversigt over Blue Energy A/S's realiserede kWh priser. Alle beløber er afrundet til to decimaler.
Gennemsnitspriser for 2019
DK1

kr./kWh
inkl. moms
DK2

kr./kWh
inkl. moms
Gennemsnit

kr./kWh
inkl. moms
Januar
0,53
0,54
0,54
Februar
0,46
0,47
0,47
Marts
0,37
0,39
0,38
April
0,42
0,43
0,43
Maj
0,41
0,41
0,41
Juni
0,37
0,37
0,37
Juli
0,42
0,42
0,42
August
0,41
0,43
0,42
September
0,39
0,41
0,40
Oktober
0,41
0,45
0,43
November
0,45
0,46
0,46
December
0,38
0,39
0,39
Gennemsnitspriser for 2020
DK1

kr./kWh
inkl. moms
DK2

kr./kWh
inkl. moms
Gennemsnit

kr./kWh
inkl. moms
Januar
0,32
0,34
0,33
Februar
0,35
0,36
0,36
Marts
0,40
0,41
0,41
April
0,30
0,33
0,32
Maj
0,32
0,35
0,34
Juni
0,45
0,48
0,47
Juli
0,41
0,41
0,41
August
0,48
0,54
0,51
September
0,46
0,47
0,46
Oktober
0,35
0,36
0,35
November
0,38
0,49
0,43
December
0,42
0,47
0,45
Gennemsnitspriser for 2021
DK1

kr./kWh
inkl. moms
DK2

kr./kWh
inkl. moms
Gennemsnit

kr./kWh
inkl. moms
Januar
0,52
0,53
0,53
Februar
0,51
0,58
0,55
Marts
0,49
0,51
0,50
April
0,52
0,52
0,52
Maj
0,58
0,59
0,59
Juni
0,76
0,76
0,76
Juli
0,82
0,83
0,83
August
0,84
0,86
0,85
September
1,37
1,35
1,36
Oktober
1,29
1,19
1,24
November
1,54
1,49
1,52
December
1,99
2,00
1,99
Gennemsnitspriser for 2022
DK1

kr./kWh
inkl. moms
DK2

kr./kWh
inkl. moms
Gennemsnit

kr./kWh
inkl. moms
Januar
1,32
1,26
1,29
Februar
1,28
1,16
1,22
Marts
2,44
2,37
2,41
April
1,77
1,67
1,72
Maj
1,85
1,76
1,81

Andre produkter

Nogle af vores produkter hører under særlige kampagner, rabatordninger mm. Ønsker du at høre mere om nedenstående, sidder vi klar i kunderservice til at hjælpe dig.

Produkt
Pris
Type
Bindingsperiode
Gebyrer
Andet
Blue Flex Plus*
49,00 kr. + kostpris
Privat
Ingen binding
Nethåndteringsgebyr: 49,06 kr.
Blue Flex (10%)**
40,50 kr. + kostpris
Privat
Ingen binding
Nethåndteringsgebyr: 49,06 kr.
Blue Fri Hus (10%)**
242,10 kr.
Privat
6 måneder
Nethåndteringsgebyr: 49,06 kr.
Blue Fri Lejlighed (10%)**
152,10 kr.
Privat
6 måneder
Nethåndteringsgebyr: 49,06 kr.
Blue Klimatosse Lejlighed (10%)**
179,10 kr.
Privat
6 måneder
Nethåndteringsgebyr: 49,06 kr.
Blue Klimatosse Hus (10%)**
269,10 kr.
Privat
6 måneder
Nethåndteringsgebyr: 49,06 kr.
Blue Flex Klimatosse (10%)**
89,10 kr. + kostpris
Privat
6 måneder
Nethåndteringsgebyr: 49,06 kr.
Kongeblå Strøm
45,00 kr. + kostpris
Privat
Ingen binding
Nethåndteringsgebyr: 49,06 kr.
45,00 kr. + kostpris
Privat
Ingen binding
* Med Blue Flex Plus, får du alt fra det almindelige Blue Flex, dog med lidt ekstra fordele. Du får én gratis film om ugen og så planter vi 1 træ om året i "Den Blå Skov", i dit navn.
** Du kan få 10% rabat ved at blive fordelskunde hos Blue For Sure ApS, det bliver man ved at have minimum 3 forsikringsprodukter, hvor en indboforsikring skal indgå.