Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne Privatlivspolitik, som vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger.

Denne Privatlivspolitik gælder også for behandling af personoplysninger om personer, som en virksomhed – uanset selskabsform – anvender som kontaktperson i forhold til Blue Energy. Virksomheder, der anvender kontaktperson i forhold til Blue Energy, skal derfor gøre kontaktpersonen bekendt med denne Privatlivspolitik.

På denne side finder du vores persondatapolitik. Her beskriver vi, hvad vi bruger dine data til, hvordan vi beskytter dem, og hvilke rettigheder du har hos os. Du kan også læse om GDPR, EU’s nye forordning om databeskyttelse, som træder i kraft den 25. maj 2018, og hvad den betyder for dig.

Udover Privatlivspolitikken gælder vores Cookiepolitik, som du kan finde på blueenergy.dk.

1. Hvad er GDPR?

Hvad er GDPR, og hvad indebærer det? Det kan du få indblik i her på siden.

Bogstaverne GDPR står for General Data Protection Regulation. GDPR er navnet på EU’s nye regulativ til beskyttelse af persondata, som blev indført den 25. maj 2018. Regulativet indeholder nye og skærpede krav til virksomheder i forhold til at beskytte deres kunders persondata.

EU-forordningen bliver suppleret af særregler i den danske databeskyttelseslov og telelovgivningen.

I vores Privatlivspolitik kan du læse mere om dine nye rettigheder som kunde hos os. Her forklarer vi, hvilke persondata vi gemmer hvor længe og meget andet omkring dine persondata og din sikkerhed hos os.

2. Kategorier af personoplysninger

Hos Blueenergy indsamler vi kun de nødvendige oplysninger om dig. Vi har nedenfor beskrevet de typer af oplysninger, som vi indsamler:

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Navn, adresse, mail, telefonnummer, fødselsdagsdato, betalingsoplysninger, leveringspunkt, dit kunde- og aftagernummer, fuldmagtsforhold, dit CPR-nummer og din status hos CPR-registeret (for eksempel navne og adressebeskyttelse mv.).

Derudover behandler vi:
• loginoplysninger til din ”min side” på Blueenergy.dk.
• oplysninger om dine bestillinger af varer og tjenesteydelser samt forbrugs- og leveringsoplysninger.
• optagelse af telefonsamtaler samt korrespondance med kundeservice og/ eller andre medarbejdere.
• oplysninger om din adfærd på vores digitale tjenester (for eksempel browsere, operativsystem og hvilket indhold, som du ser mv.)
• forbrugsmønstre, energivaner og energiforbrugende udstyr.
• CVR-nummer, virksomhedsnavn og kreditvurdering.

Vi behandler i særlige situationer følsomme og semifølsomme personoplysninger om dig:

Følsomme oplysninger er blandt andet oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning samt behandling af genetiske og biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person samt helbredsoplysninger.

Derudover anses oplysninger om straffedomme og strafbare forhold efter dansk ret som semifølsomme personoplysninger. Vi opfordrer til, at du ikke selv fremsender eller informerer os omkring sådanne oplysninger.

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme eller semifølsomme personoplysninger om dig, med mindre der er tale om særlige situationer

3. Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, kan kilderne være:

• offentlige myndigheder og det statsejede selskab Energinet.
• netselskaber og øvrige elleverandører.
• kreditoplysningsbureauer (for enkeltmandsvirksomheder).
• offentligt tilgængelige kilder herunder flyttemeddelelser.
• medlemmer af din husstand, som tilmelder sig el, gas eller service på jeres adresse.
• ejendomsmæglere, boligselskaber og andre udlejere, som opretter dig som kunde hos os.
• installatører i forbindelse med din serviceaftale (for eksempel gasfyr).

4. Personoplysninger om andre parter, som du afgiver

Vi kan i visse tilfælde bede dig om at afgive personoplysninger om andre personer, som er omfattet af din husstand. Det kan for eksempel være, hvis du tilmelder din familie som testfamilie, eller hvis du kontakter os på vegne af andre. Hvis du afgiver personoplysninger om andre i din husstand, skal du være sikker på, at de er indforståede med det, og at du har lov til at give den slags oplysninger til os. Du skal derfor henvise dem til denne Privatlivspolitik, når du giver os deres oplysninger.

5. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

• leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser og finansielle institutioner).

• til selskaber, der er koncernforbundet med Blue Energy.

• til aktører inden for energibranchen (netselskaber og energileverandører), hvis det er nødvendigt for behandling af dine henvendelser eller påkrævet efter lovgivningen eller regler udstedt i medfør heraf.

• offentlige myndigheder og det statsejede selskab Energinet.

Hvis du ønsker at skifte til en anden leverandør, videresender vi – efter aftale med dig – dine kundeoplysninger til den nye leverandør, forudsat det er teknisk muligt.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som det er påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis. Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i op til 5 år, efter du er stoppet som kunde eller har været i dialog med os omkring vores produkter, tjenester og services. Nogle personoplysninger gemmer vi i kortere eller længere tid.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan vi efter en konkret vurdering gemme oplysningerne i længere tid end angivet ovenfor. Det gælder, hvis der opstår tvist med kunder, til dokumentation over for offentlige instanser eller andre og i lignende situationer.

7. Pligtsmæssig information

Vi har under punkt 2 angivet, hvilke oplysninger vi indsamler om dig. For at blive kunde hos Blueenergy er det obligatorisk, at vi har dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse og CPR-nummer, samt at vi løbende har dine forbrugsoplysninger. Hvis du ikke giver os de oplysninger, har vi ikke mulighed for at etablere et kundeforhold.

8. Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

• du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

• du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset

.• særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

• hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

• du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

• du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at tilbagekalde dit samtykke for eksempel ved at afmelde dig vores elektroniske markedsføring i mailen, som du modtager eller ved at ringe til os. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet vi kundeservice@www.blueenergy.dk Vi bestræber os på, at løse en klage så hurtigt som muligt, dog kan henvendelser angående persondata tage op til 30 dage. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er dette Datatilsynet, datatilsynet.dk.

9. Relevante links

Blue Energy er en blandt flere aktører på forsyningsområdet. Du kan læse mere om de forskellige aktørers roller på Energinet.dk. På blueenergy.dk kan du som kunde endvidere få et overblik over dit forbrug, regninger og betalinger, melde flytning og se hovedparten af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du kan samtidig finde dine adgangsoplysninger til eloverblik.dk (MålepunktsID og Webaccesskode), hvor du kan se oplysninger om dit elforbrug.

10. Ændring af vores privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på blueenergy.dk eller mail, hvis vi mener, at det er nødvendigt.

Denne Privatlivspolitik er gældende fra 25. maj 2018.